DÀN ĐỀ 5 SỐ MIỀN BẮC

Nếu bạn đang thua nỗ và đang đánh những con số không chuẩn , điều đó cho thấy bạn đang mất vốn của mình. Cầu DÀN ĐỀ 12 SỐ miền bắc sẽ là phao cứu sinh cho các anh em muốn vào bờ nhanh chóng!

CÁC BẠN LƯU Ý

– Đầu tư mua số là cách tốt nhất giúp a/e trúng lớn

– Nên nạp thẻ từ 08h-18h để tránh nhận lại số cũ

– Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,Mobi,Vina

– Chốt số chuẩn xác cam kết thắng lớn

Dàn đề 5 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-11
27-1149,66,78,42,39Trượt188
26-1157,27,52,35,95Trượt188
25-1116,60,72,34,42Ăn đề 16163
24-1184,28,44,49,11Trượt169
23-1165,31,01,78,77Trượt169
22-1158,38,72,37,40Trượt182
21-1179,73,18,48,04Ăn đề 48150
20-1133,61,69,14,71Ăn đề 71199
19-1125,21,76,29,29Ăn đề 29190
18-1142,37,85,05,55Trượt177
17-1131,57,43,02,16Trượt161
16-1191,31,95,28,89Trượt158
15-1117,76,60,15,27Trượt170
14-1138,21,00,23,95Ăn đề 00187
13-1121,84,61,67,37Trượt185
12-1175,79,27,78,18Ăn đề 75190
11-1191,65,29,31,37Ăn đề 91151
10-1142,19,56,98,85Trượt182
09-1159,30,76,83,08Trượt167
08-1109,86,83,12,67Trượt164
07-1165,70,15,28,26Trượt188
06-1149,10,17,84,12Ăn đề 84153
05-1184,72,55,01,89Ăn đề 84165
04-1140,04,00,91,47Trượt161
03-1149,51,66,02,41Trượt152
02-1127,84,53,09,23Ăn đề 27166
01-1127,29,83,93,24Trượt158
31-1005,16,00,77,35Trượt160
30-1030,88,57,09,02Trượt177
29-1055,03,22,97,50Ăn đề 50166
28-1057,65,56,43,97Ăn 57174
27-1037,21,41,36,03Ăn đề 36150
26-1030,66,98,70,00Trượt190
25-1061,37,89,79,46Trượt177
24-1001,40,12,63,74Trượt194
23-1053,19,94,44,71Ăn đề 44197
22-1048,45,16,77,52Trượt191
21-1072,81,49,19,68Ăn đề 49156
20-1025,82,49,51,74Trượt189
19-1055,25,53,46,84Trượt181
18-1089,46,05,43,96Trượt159
17-1002,61,41,14,34Trượt197
16-1040,78,75,02,82Ăn đề 40163
15-1064,42,10,13,28Ăn đề 13188
14-1028,25,05,07,00Trượt150
13-1067,74,89,42,49Trượt199
12-1009,46,94,80,17Trượt172
11-1099,09,48,35,38Trượt188
10-1021,22,11,71,38Ăn đề 21188
09-1085,24,56,07,26Trượt190
08-1086,93,64,01,58Trượt155
07-1032,28,53,85,47Ăn đề 47186
06-1077,46,39,76,97Trượt169
05-1064,07,14,33,83Ăn đề 33196
04-1039,98,01,73,90Ăn đề 39197
03-1011,97,56,20,37Ăn đề 56196
02-1031,10,43,73,87Ăn đề 73157
01-1077,97,33,76,89Ăn 89178
30-0923,46,83,29,37Ăn đề 37162
29-0972,81,57,45,83Trượt181
28-0906,60,94,43,98Ăn đề 98169
27-0976,21,06,57,98Trượt161
26-0912,00,15,73,91Trượt197
25-0943,03,79,12,24Ăn đề 79163
24-0925,46,91,05,33Trượt197
23-0943,89,78,83,22Ăn đề 22164
22-0949,83,11,29,43Trượt167
21-0926,89,99,68,46Trượt163
20-0903,02,82,92,91Ăn 03189
19-0982,25,63,92,61Ăn đề 25161
18-0910,96,79,87,91Trượt191
17-0956,79,03,41,58Trượt179
16-0960,01,72,24,36Ăn đề 24181
15-0911,55,85,39,44Trượt155
14-0903,99,12,55,51Trượt152
13-0985,03,07,50,76Ăn đề 50184
12-0917,85,65,90,72Trượt189
11-0940,20,24,48,68Ăn đề 68157
10-0977,49,35,02,11Ăn đề 02159
09-0986,70,10,32,84Trượt170
08-0976,36,02,13,45Ăn đề 76157
07-0927,56,73,58,48Ăn đề 56155
06-0969,66,19,65,71Ăn 69191
05-0916,78,12,26,30Trượt178
04-0963,50,11,44,42Ăn đề 11188
03-0932,37,43,61,53Trượt190
02-0912,54,80,43,39Ăn đề 80160
01-0920,23,36,28,95Trượt166
31-0898,14,57,60,66Trượt152
30-0846,42,65,29,09Trượt161
29-0853,36,81,28,93Trượt154
28-0885,58,41,09,54Ăn đề 85189
27-0895,63,99,48,02Ăn đề 48179
26-0829,53,12,86,93Trượt170
25-0897,20,22,19,43Ăn đề 43191
24-0873,72,01,24,17Ăn đề 73156
23-0890,71,20,36,50Trượt157
22-0874,06,29,10,94Trượt189
21-0827,55,37,36,91Trượt159
20-0865,58,35,94,48Trượt192
19-0825,01,30,42,74Ăn đề 30152
18-0806,10,38,28,29Trượt173
17-0875,10,45,86,55Ăn đề 86165
16-0819,76,63,31,53Ăn đề 19169
15-0844,58,64,67,15Trượt163
14-0888,27,47,67,93Ăn đề 93191
13-0876,34,85,87,28Ăn đề 28170
12-0886,48,34,60,20Ăn đề 48189
11-0818,99,42,75,52Ăn đề 99167
10-0805,80,52,34,07Trượt151
09-0872,22,61,19,24Ăn đề 61153
08-0866,33,09,60,36Ăn đề 66156
07-0877,20,72,57,42Ăn đề 72175
06-0822,23,79,61,70Ăn đề 23184
05-0868,42,10,93,84Ăn 10156
04-0817,24,52,77,99Ăn đề 77197
03-0823,40,71,65,67Trượt183
02-0857,49,34,56,53Trượt167
01-0813,70,57,87,32Trượt166
31-0732,33,03,86,15Ăn đề 15162
30-0761,74,88,41,10Ăn đề 41178
29-0784,74,58,01,27Ăn đề 58198
28-0746,07,54,58,98Trượt173
27-0795,81,25,14,90Trượt187
26-0777,01,29,75,56Ăn đề 29193
25-0748,71,50,70,33Trượt159
24-0725,34,42,38,22Ăn đề 42171
23-0716,20,19,62,61Ăn đề 62197
22-0723,26,27,93,33Ăn đề 33195
21-0721,59,25,44,12Ăn đề 44168
20-0763,70,34,00,07Trượt153
19-0747,44,94,72,53Trượt153
18-0746,18,35,36,62Trượt153
17-0772,06,77,17,59Ăn đề 06172
16-0783,48,51,14,08Ăn đề 51174
15-0779,11,83,36,37Trượt168
14-0741,12,22,78,32Trượt156
13-0743,39,34,17,70Trượt177
12-0715,87,77,30,04Ăn 15191
11-0792,27,86,61,24Trượt199
10-0756,00,11,28,97Trượt173
09-0708,11,57,45,66Ăn đề 08162
08-0752,40,46,15,80Ăn đề 15198
07-0776,38,09,00,27Ăn đề 76175
06-0755,71,99,28,13Trượt178
05-0738,40,97,98,56Ăn đề 97160
04-0779,59,71,00,47Trượt181
03-0717,89,18,67,50Trượt185
02-0747,89,23,28,67Ăn đề 23181
01-0778,74,87,44,35Trượt163
30-0645,37,65,71,00Trượt166
29-0661,20,41,74,99Ăn đề 20155
28-0654,41,58,67,70Trượt151
27-0670,04,61,95,93Ăn đề 95174
26-0637,76,04,42,56Trượt192
25-0635,24,34,76,52Ăn đề 34174
24-0604,34,29,73,40Trượt162
23-0660,04,44,76,62Ăn đề 60186
22-0654,17,86,05,73Trượt169
21-0691,17,34,01,96Ăn đề 34160
20-0628,65,90,20,59Trượt151
19-0622,68,40,56,46Trượt180
18-0653,12,93,21,14Trượt189
17-0683,40,04,69,17Trượt156
16-0610,92,96,05,99Trượt177
15-0685,24,82,93,84Trượt173
14-0646,06,54,08,95Ăn đề 54175
13-0600,38,45,91,56Trượt169
12-0600,85,59,46,35Trượt187
11-0664,62,04,86,73Trượt194
10-0635,24,50,04,15Trượt175
09-0698,80,88,65,35Ăn đề 88193
08-0637,49,27,16,37Ăn đề 37184
07-0666,39,55,71,23Trượt163
06-0679,71,54,08,49Ăn đề 79191
05-0607,16,88,18,98Trượt196
04-0604,11,74,72,27Trượt173
03-0648,02,83,40,61Trượt195
02-0623,87,62,51,38Trượt160
01-0673,37,14,36,65Trượt178
31-0513,01,12,03,78Trượt187
30-0565,77,99,94,60Ăn đề 65168
29-0567,56,20,99,41Ăn đề 67157
28-0548,68,77,71,15Trượt184
27-0527,23,52,37,04Ăn đề 37172
26-0584,98,59,91,88Ăn đề 91152
25-0572,19,66,33,30Ăn đề 19157
24-0536,24,41,66,18Ăn đề 66166
23-0537,94,99,02,60Trượt194
22-0502,18,00,78,17Trượt181
21-0568,12,65,84,22Trượt164
20-0539,99,23,52,98Ăn đề 52178
19-0592,23,09,71,05Trượt157
18-0510,45,15,21,32Ăn đề 32168
17-0573,49,17,78,69Ăn đề 49185
16-0555,63,09,14,85Trượt167
15-0590,18,56,36,86Ăn đề 56168
14-0505,08,53,55,67Ăn đề 53170
13-0523,73,54,80,49Ăn đề 49196
12-0552,12,04,24,35Trượt199
10-0515,95,07,19,74Trượt166
09-0564,31,33,15,46Ăn đề 46190
08-0572,54,00,17,90Trượt186
07-0562,60,57,09,39Ăn đề 60181
06-0571,04,78,39,64Ăn đề 04183
05-0550,47,26,68,00Ăn đề 47161
04-0543,03,54,34,26Trượt180
03-0537,87,76,53,96Ăn 76172
02-0562,65,45,34,39Ăn đề 65194
01-0542,59,41,18,08Trượt195
30-0462,41,94,19,73Ăn đề 19188
29-0482,39,53,51,24Ăn đề 39198
28-0461,97,64,75,96Ăn đề 96170
27-0448,13,55,98,79Ăn đề 55176
26-0480,75,62,79,87Ăn đề 75173
25-0414,56,77,92,82Trượt160
24-0468,09,93,30,86Trượt165
23-0492,09,18,65,79Ăn đề 79193

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *