ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Nếu bạn đang thua nỗ và đang đánh những con số không chuẩn , điều đó cho thấy bạn đang mất vốn của mình một cách nhanh chóng, Cầu BẠCH THỦ LÔ KÉP là thuyền lớn giúp  các anh em muốn vào bờ nhanh chóng!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.
★ Số được chúng tôi phân tích, sàng lọc và soi rất chính xác , đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất.
★ Dịch vụ xổ số 3 miền Bắc-Trung-Nam có tính phí cam kết  số chuẩn và chắc ăn.
★ Quý khách nạp  thẻ trong thời gian từ 08h-18h hàng ngày nhé
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-11
27-11Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt179
26-11Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt89
25-11Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt77
24-11Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2151
23-11Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt277
22-11Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt65
21-11Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 468
20-11Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
19-11Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2172
18-11Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt76
17-11Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0163
16-11Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt274
15-11Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 577
14-11Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0252
13-11Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2297
12-11Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5195
11-11Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1162
10-11Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7268
09-11Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6298
08-11Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2164
07-11Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt171
06-11Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4184
05-11Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4156
04-11Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt98
03-11Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt183
02-11Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7255
01-11Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6172
31-10Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 788
30-10Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề272
29-10Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0278
28-10Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5183
27-10Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6254
26-10Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8272
25-10Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt72
24-10Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt82
23-10Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt155
22-10Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt191
21-10Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 485
20-10Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt198
19-10Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt185
18-10Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt154
17-10Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt258
16-10Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt288
15-10Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3285
14-10Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề192
13-10Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0183
12-10Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5188
11-10Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt154
10-10Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1161
09-10Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4285
08-10Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8178
07-10Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4260
06-10Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt98
05-10Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3273
04-10Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3180
03-10Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6281
02-10Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt91
01-10Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 876
30-09Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7298
29-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt68
28-09Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt160
27-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt197
26-09Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt276
25-09Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9298
24-09Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt160
23-09Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 259
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 173
21-09Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt274
20-09Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 075
19-09Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt188
18-09Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 491
17-09Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6270
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2193
15-09Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0166
14-09Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt260
13-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề281
12-09Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt76
11-09Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8180
10-09Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2195
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5163
08-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt72
07-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt253
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6167
05-09Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6190
04-09Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8191
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8159
01-09Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt251
31-08Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng Đề263
30-08Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 586
29-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt191
28-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8253
27-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt279
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5193
25-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt88
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7198
23-08Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt255
22-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề54
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2291
20-08Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 950
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3162
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 883
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8295
16-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9279
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề99
14-08Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt90
13-08Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt280
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề161
11-08Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9195
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0255
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6165
08-08Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6171
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 781
06-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 387
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề64
04-08Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7265
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 864
02-08Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt159
01-08Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 087
31-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5261
30-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 191
29-07Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 874
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề199
27-07Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7171
26-07Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2258
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5261
24-07Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2197
23-07Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2267
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 354
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề176
20-07Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 661
19-07Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt58
18-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt286
17-07Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt266
16-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1191
15-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt178
14-07Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt167
13-07Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề191
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1283
11-07Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 183
10-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2274
09-07Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8161
08-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 551
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề82
06-07Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt87
05-07Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt60
04-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt270
03-07Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt155
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề90
01-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 652
30-06Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1173
29-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt259
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề253
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề284
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9156
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề65
24-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt293
23-06Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 066
22-06Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt82
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề190
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề172
19-06Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề296
18-06Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt190
17-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1260
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3268
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0197
14-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4195
13-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1191
12-06Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt94
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 659
10-06Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 694
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8266
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3254
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề94
06-06Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 971
05-06Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt275
04-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt288
03-06Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 069
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề168
01-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 198
31-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
30-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5279
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6184
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5255
27-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7271
26-05Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt166
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 185
24-05Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 680
23-05Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt77
22-05Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt95
21-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt277
20-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt91
19-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt195
18-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2272
17-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9262
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề168
15-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6260
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5292
13-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 992
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề150
10-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 467
09-05Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt90
08-05Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8266
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6262
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề270
05-05Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt51
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 187
03-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6290
02-05Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5172
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2277
30-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 967
29-04Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt70
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 993
27-04Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5191
26-04Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề58
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề274
24-04Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt156
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 765

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *