DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC

Nếu bạn đang thua nỗ và đang đánh những con số không chuẩn. Điều đó cho thấy bạn đang mất vốn của mình. Cầu DÀN LÔ XIÊN 4 sẽ là phao cứu sinh cho các anh em muốn vào bờ nhanh chóng!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.
★ Số được chúng tôi phân tích, sàng lọc và soi rất chính xác , đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất.
★ Dịch vụ xổ số 3 miền Bắc-Trung-Nam có tính phí cam kết  số chuẩn và chắc ăn.
★ Quý khách nạp  thẻ trong thời gian từ 08h-18h hàng ngày nhé
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Lô xiên 4: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-11
27-1118,35,50,54Trượt24
26-1102,88,67,23Trúng27
25-1197,63,53,69Trúng281
24-1158,74,60,86Trúng154
23-1188,42,20,91Trượt26
22-1156,86,98,48Trúng144
21-1113,63,32,55Trúng193
20-1134,93,67,60Trúng61
19-1172,07,20,63Trượt82
18-1190,24,67,12Trượt245
17-1188,76,78,74Trượt149
16-1151,69,92,09Trượt335
15-1186,47,94,04Trượt22
14-1154,77,15,08Trượt130
13-1112,46,91,76Trượt359
12-1192,62,52,51Trượt81
11-1112,79,22,98Trượt395
10-1110,40,74,83Trúng353
09-1165,38,46,61Trượt63
08-1163,29,25,44Trượt235
07-1106,58,61,18Trượt178
06-1155,56,79,10Trượt395
05-1150,14,18,13Trượt392
04-1149,97,47,07Trượt359
03-1116,09,53,91Trượt93
02-1179,02,67,57Trượt92
01-1178,39,80,85Trượt77
31-1020,31,65,78Trượt130
30-1005,79,72,39Trượt79
29-1097,75,84,48Trúng27
28-1003,94,89,46Trượt190
27-1055,30,26,41Trượt59
26-1051,96,39,98Trượt135
25-1048,63,46,15Trượt376
24-1073,87,57,40Trúng264
23-1097,37,08,59Trượt358
22-1061,90,99,78Trượt35
21-1049,25,14,97Trượt120
20-1041,88,80,02Trúng69
19-1069,37,97,34Trượt129
18-1002,35,12,65Trượt47
17-1093,25,53,43Trượt224
16-1092,11,28,23Trượt180
15-1067,30,25,32Trượt321
14-1038,12,87,88Trượt39
13-1045,13,99,48Trượt390
12-1066,79,02,56Trượt385
11-1037,38,01,22Trúng335
10-1039,44,00,33Trượt282
09-1067,92,95,08Trượt124
08-1061,17,84,50Trượt144
07-1099,74,58,82Trượt345
06-1059,23,32,49Trượt47
05-1033,01,57,31Trúng51
04-1066,41,80,67Trượt139
03-1092,86,65,76Trượt49
02-1050,91,99,73Trúng384
01-1019,69,76,52Trượt259
30-0965,50,23,82Trượt288
29-0985,01,29,40Trượt181
28-0943,69,78,16Trúng264
27-0930,60,20,44Trượt143
26-0994,63,34,03Trúng270
25-0911,37,80,96Trượt155
24-0959,84,99,28Trúng324
23-0920,92,42,09Trượt88
22-0982,90,33,69Trượt274
21-0965,17,62,06Trượt150
20-0926,19,57,07Trượt129
19-0983,02,08,12Trượt334
18-0929,42,02,99Trượt173
17-0963,78,39,05Trượt328
16-0985,40,99,70Trúng124
15-0953,61,99,02Trúng384
14-0917,61,52,47Trượt160
13-0976,42,22,82Trượt139
12-0943,17,45,77Trượt29
11-0985,97,83,92Trượt376
10-0967,03,94,00Trượt329
09-0985,03,04,18Trượt267
08-0999,85,73,16Trượt296
07-0950,18,23,67Trượt192
06-0945,28,20,37Trượt279
05-0952,01,05,93Trượt148
04-0935,52,46,69Trượt367
03-0967,30,98,21Trượt129
02-0947,67,39,97Trượt331
01-0968,67,24,12Trượt375
31-0843,34,06,04Trượt269
30-0867,90,00,64Trượt27
29-0842,98,24,20Trượt342
28-0812,13,14,08Trúng390
27-0853,56,47,08Trượt41
26-0881,86,21,50Trượt357
25-0849,52,11,20Trúng261
24-0815,13,38,32Trượt234
23-0804,60,45,00Trượt143
22-0856,43,45,60Trượt288
21-0855,43,81,10Trượt192
20-0835,52,49,79Trượt35
19-0833,73,97,16Trượt95
18-0866,17,03,89Trượt170
17-0824,62,02,70Trượt166
16-0813,51,05,57Trượt60
15-0834,04,67,83Trượt164
14-0803,63,78,95Trúng351
13-0801,70,07,93Trượt30
12-0802,59,33,54Trượt65
11-0843,61,83,51Trúng43
10-0802,79,95,09Trúng366
09-0870,59,13,00Trúng84
08-0868,61,32,62Trượt285
07-0818,07,46,27Trúng136
06-0866,99,71,45Trượt271
05-0817,09,15,48Trượt371
04-0871,93,41,56Trượt31
03-0882,17,26,91Trượt142
02-0854,44,65,81Trượt295
01-0830,17,03,51Trượt64
31-0732,65,57,04Trượt340
30-0766,57,90,81Trượt373
29-0753,36,76,47Trượt187
28-0794,74,70,02Trượt248
27-0751,62,15,93Trượt121
26-0721,22,37,44Trượt290
25-0732,51,19,63Trượt279
24-0742,26,06,79Trúng82
23-0782,08,94,41Trượt192
22-0715,20,51,04Trượt126
21-0710,47,48,16Trượt225
20-0799,17,87,38Trượt60
19-0761,94,25,20Trượt55
18-0720,55,82,85Trượt339
17-0767,98,47,06Trượt395
16-0701,62,15,56Trượt129
15-0772,77,10,75Trượt350
14-0798,93,67,92Trượt374
13-0749,75,11,37Trượt96
12-0740,96,28,64Trượt45
11-0794,80,32,46Trượt280
10-0711,72,22,29Trúng237
09-0779,45,68,27Trượt372
08-0724,97,52,38Trượt228
07-0725,46,10,97Trượt31
06-0769,38,68,39Trượt290
05-0702,53,26,30Trượt130
04-0709,68,40,20Trượt293
03-0729,17,85,50Trượt343
02-0733,49,23,28Trượt137
01-0764,35,49,67Trượt36
30-0646,84,45,09Trượt374
29-0659,99,07,90Trượt340
28-0648,98,89,83Trúng126
27-0623,82,13,81Trúng194
26-0628,82,50,30Trúng52
25-0698,76,53,04Trượt72
24-0604,74,78,48Trượt341
23-0689,01,14,21Trượt326
22-0638,68,27,64Trượt190
21-0628,96,55,35Trượt247
20-0674,42,03,30Trượt137
19-0689,00,34,59Trượt231
18-0681,20,57,89Trượt331
17-0689,78,60,33Trượt339
16-0626,84,76,97Trượt198
15-0627,92,67,98Trượt322
14-0619,43,20,76Trượt69
13-0664,12,10,28Trượt353
12-0635,08,46,92Trượt33
11-0657,25,34,73Trúng334
10-0622,73,74,15Trượt238
09-0698,46,40,49Trúng346
08-0674,87,04,86Trượt40
07-0654,40,48,65Trượt382
06-0678,12,26,19Trượt287
05-0692,98,68,72Trượt121
04-0681,63,49,07Trượt366
03-0675,41,79,82Trúng378
02-0663,97,19,16Trúng221
01-0630,32,86,93Trượt236
31-0547,58,67,11Trượt82
30-0537,40,21,65Trúng43
29-0552,25,73,95Trượt154
28-0585,96,82,53Trượt281
27-0575,62,76,11Trúng268
26-0507,33,59,62Trượt176
25-0577,46,06,28Trượt398
24-0594,44,76,66Trúng347
23-0587,71,86,00Trượt61
22-0579,18,65,02Trượt38
21-0548,64,78,68Trượt173
20-0533,77,95,97Trúng321
19-0546,35,94,91Trượt34
18-0573,14,69,01Trượt331
17-0541,36,24,18Trúng353
16-0530,31,63,79Trúng254
15-0518,77,46,47Trượt150
14-0599,26,80,82Trượt298
13-0579,37,28,19Trượt158
12-0590,84,31,81Trúng270
10-0533,19,58,13Trượt67
09-0511,82,03,50Trượt55
08-0532,00,26,62Trúng325
07-0542,24,87,36Trúng287
06-0501,74,77,91Trượt344
05-0550,37,03,66Trượt27
04-0597,06,10,36Trúng44
03-0512,80,90,41Trúng152
02-0550,97,75,79Trượt296
01-0508,31,98,79Trượt64
30-0495,85,17,73Trượt396
29-0429,98,31,45Trúng139
28-0421,12,49,08Trượt181
27-0457,16,24,70Trúng256
26-0418,96,89,12Trượt47
25-0434,96,56,28Trượt331
24-0483,70,73,86Trúng327
23-0400,57,84,28Trượt361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *