BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG

Đã chơi bạn phải chấp nhận cả thắng và thua nhưng nếu thua quá nhiều bạn sẽ kiệt sức về tài chính, điều đó là bạn sẽ mất cả tiền mà cơ hội, Đến với chúng tôi là cơ hội lại được thắp lên một lần nữa!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.
★ Số được chúng tôi phân tích, sàng lọc và soi rất chính xác , đảm bảo tỷ lệ thắng cao nhất.
★ Dịch vụ xổ số 3 miền Bắc-Trung-Nam có tính phí cam kết  số chuẩn và chắc ăn.
★ Quý khách nạp  thẻ trong thời gian từ 08h-18h hàng ngày nhé
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-11
27-11TT Huế: 27,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế185
26-11TT Huế: 65,
Kon Tum: 86,
Khánh Hòa: 39
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
215
25-11Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 87
Trúng Đà Nẵng93
24-11Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 88
Trúng Ninh Thuận159
23-11Bình Định: 70,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
217
22-11Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
272
21-11Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 86
Trúng Quảng Nam262
20-11TT Huế: 27,
Phú Yên: 45
Trúng TT Huế285
19-11TT Huế: 35,
Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 73
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
215
18-11Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 88
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
173
17-11Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 96
Trúng Ninh Thuận260
16-11Bình Định: 14,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 32
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
290
15-11Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
201
14-11Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 01
Trượt270
13-11TT Huế: 81,
Phú Yên: 59
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
173
12-11TT Huế: 61,
Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 03
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
206
11-11Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 35
Trượt240
10-11Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 81
Trúng Gia Lai239
09-11Bình Định: 92,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 51
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
214
08-11Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
181
07-11Đắc Lắc: 03,
Quảng Nam: 85
Trúng Đắc Lắc270
06-11TT Huế: 28,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
169
05-11TT Huế: 76,
Kon Tum: 07,
Khánh Hòa: 33
Trúng TT Huế184
04-11Đà Nẵng: 93,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 59
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
03-11Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 25
Trúng Ninh Thuận136
02-11Bình Định: 29,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định177
01-11Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 04
Trúng Khánh Hòa246
31-10Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 01
Trúng Đắc Lắc114
30-10TT Huế: 51,
Phú Yên: 39
Trúng Phú Yên272
29-10TT Huế: 78,
Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 56
Trúng TT Huế202
28-10Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 96
Trúng Đắc Nông224
27-10Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 56
Trúng Ninh Thuận131
26-10Bình Định: 46,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 71
Trúng Bình Định157
25-10Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 64
Trượt32
24-10Đắc Lắc: 48,
Quảng Nam: 22
Trúng Quảng Nam141
23-10TT Huế: 05,
Phú Yên: 87
Trượt63
22-10TT Huế: 59,
Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum195
21-10Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
265
20-10Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 88
Trúng Ninh Thuận224
19-10Bình Định: 87,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định236
18-10Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 53
Trúng Khánh Hòa95
17-10Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 37
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
59
16-10TT Huế: 17,
Phú Yên: 01
Trượt130
15-10TT Huế: 99,
Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
269
14-10Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 63
Trúng Quảng Ngãi115
13-10Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 57
Trúng Ninh Thuận168
12-10Bình Định: 35,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 01
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
71
11-10Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
266
10-10Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
139
09-10TT Huế: 66,
Phú Yên: 26
Trúng TT Huế302
08-10TT Huế: 06,
Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 68
Trúng Khánh Hòa125
07-10Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
166
06-10Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 17
Trượt182
05-10Bình Định: 84,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
103
04-10Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 23
Trúng Khánh Hòa133
03-10Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 53
Trúng Quảng Nam127
02-10TT Huế: 76,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
01-10TT Huế: 72,
Kon Tum: 17,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
106
30-09Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
287
29-09Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai121
28-09Bình Định: 04,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 70
Trượt192
27-09Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng228
26-09Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 10
Trúng Đắc Lắc286
25-09TT Huế: 33,
Phú Yên: 49
Trúng Phú Yên334
24-09TT Huế: 58,
Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 81
Trúng TT Huế205
23-09Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 36
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
191
22-09Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 00
Trượt88
21-09Bình Định: 20,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 64
Trượt82
20-09Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 16
Trượt148
19-09Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 81
Trúng Đắc Lắc91
18-09TT Huế: 05,
Phú Yên: 84
Trượt237
17-09TT Huế: 98,
Kon Tum: 82,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa146
16-09Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 18,
Đắc Nông: 86
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
147
15-09Gia Lai: 80,
Ninh Thuận: 04
Trượt325
14-09Bình Định: 23,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 78
Trượt204
13-09Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 78
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
12-09Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc202
11-09TT Huế: 01,
Phú Yên: 68
Trượt111
10-09TT Huế: 98,
Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 35
Trúng Khánh Hòa249
09-09Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 69
Trúng Đắc Nông214
08-09Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 98
Trúng Ninh Thuận171
07-09Bình Định: 63,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 11
Trúng Quảng Bình250
06-09Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
05-09Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 28
Trúng Quảng Nam317
04-09TT Huế: 95,
Phú Yên: 97
Trượt270
03-09TT Huế: 88,
Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum257
02-09Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
174
01-09Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 48
Trúng Ninh Thuận328
31-08Bình Định: 77,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 89
Trúng Quảng Trị156
30-08Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 83
Trúng Khánh Hòa190
29-08Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 21
Trượt266
28-08TT Huế: 10,
Phú Yên: 00
Trúng Phú Yên259
27-08TT Huế: 41,
Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 23
Trượt160
26-08Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 12
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
270
25-08Gia Lai: 62,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
205
24-08Bình Định: 17,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 85
Trúng Quảng Bình198
23-08Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng153
22-08Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 76
Trượt212
21-08TT Huế: 11,
Phú Yên: 96
Trượt68
20-08TT Huế: 49,
Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 15
Trượt186
19-08Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
320
18-08Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 33
Trúng Ninh Thuận298
17-08Bình Định: 72,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 30
Trúng Quảng Bình255
16-08Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 44
Trúng Khánh Hòa105
15-08Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 58
Trúng Quảng Nam257
14-08TT Huế: 04,
Phú Yên: 00
Trúng TT Huế212
13-08TT Huế: 37,
Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
218
12-08Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
11-08Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 11
Trượt207
10-08Bình Định: 43,
Quảng Trị: 17,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định198
09-08Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng72
08-08Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc218
07-08TT Huế: 23,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
170
06-08TT Huế: 33,
Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 61
Trượt233
05-08Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
168
04-08Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 08
Trúng Ninh Thuận219
03-08Bình Định: 40,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 95
Trúng Quảng Trị151
02-08Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
01-08Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
41
31-07TT Huế: 42,
Phú Yên: 63
Trúng Phú Yên353
30-07TT Huế: 56,
Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 23
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
119
29-07Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
208
28-07Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 82
Trúng Gia Lai114
27-07Bình Định: 32,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 98
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
195
26-07Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 92
Trượt158
25-07Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
55
24-07TT Huế: 11,
Phú Yên: 50
Trúng Phú Yên258
23-07TT Huế: 67,
Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 81
Trượt158
22-07Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng221
21-07Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai150
20-07Bình Định: 92,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 65
Trượt302
19-07Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa237
18-07Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 81
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
195
17-07TT Huế: 43,
Phú Yên: 61
Trúng Phú Yên238
16-07TT Huế: 65,
Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 66
Trúng Khánh Hòa140
15-07Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
162
14-07Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 87
Trượt186
13-07Bình Định: 61,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
190
12-07Đà Nẵng: 09,
Khánh Hòa: 37
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
11-07Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 82
Trúng Quảng Nam92
10-07TT Huế: 10,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
329
09-07TT Huế: 38,
Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
139
08-07Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 79
Trượt286
07-07Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 76
Trúng Ninh Thuận135
06-07Bình Định: 81,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 09
Trúng Quảng Bình264
05-07Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 62
Trượt149
04-07Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
03-07TT Huế: 10,
Phú Yên: 51
Trúng TT Huế230
02-07TT Huế: 59,
Kon Tum: 62,
Khánh Hòa: 62
Trúng TT Huế218
01-07Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 74
Trượt208
30-06Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 17
Trúng Ninh Thuận246
29-06Bình Định: 66,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 33
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
186
28-06Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa162
27-06Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc190
26-06TT Huế: 88,
Phú Yên: 18
Trúng Phú Yên196
25-06TT Huế: 70,
Kon Tum: 76,
Khánh Hòa: 33
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
90
24-06Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 45
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
223
23-06Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai265
22-06Bình Định: 59,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 24
Trượt163
21-06Đà Nẵng: 86,
Khánh Hòa: 67
Trúng Khánh Hòa149
20-06Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 04
Trúng Quảng Nam211
19-06TT Huế: 02,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế112
18-06TT Huế: 71,
Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum284
17-06Đà Nẵng: 06,
Quảng Ngãi: 13,
Đắc Nông: 91
Trúng Đà Nẵng245
16-06Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 49
Trúng Gia Lai196
15-06Bình Định: 29,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 34
Trượt221
14-06Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 66
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
155
13-06Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 50
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
332
12-06TT Huế: 14,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế199
11-06TT Huế: 75,
Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 57
Trượt143
10-06Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 30
Trúng Đà Nẵng243
09-06Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 93
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
231
08-06Bình Định: 95,
Quảng Trị: 51,
Quảng Bình: 25
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
233
07-06Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 29
Trúng Khánh Hòa124
06-06Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
05-06TT Huế: 01,
Phú Yên: 35
Trượt191
04-06TT Huế: 94,
Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum166
03-06Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 29
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
231
02-06Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 46
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
307
01-06Bình Định: 61,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 90
Trúng Quảng Bình166
31-05Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 94
Trượt200
30-05Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 09
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
140
29-05TT Huế: 85,
Phú Yên: 48
Trúng TT Huế264
28-05TT Huế: 75,
Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
283
27-05Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
26-05Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 29
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
209
25-05Bình Định: 27,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
122
24-05Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
186
23-05Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 88
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
132
22-05TT Huế: 77,
Phú Yên: 68
Trượt190
21-05TT Huế: 64,
Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
174
20-05Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 89
Trúng Quảng Ngãi90
19-05Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 69
Trúng Ninh Thuận306
18-05Bình Định: 85,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 30
Trúng Quảng Bình299
17-05Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng235
16-05Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 95
Trúng Đắc Lắc229
15-05TT Huế: 31,
Phú Yên: 55
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
329
14-05TT Huế: 45,
Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 89
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
349
13-05Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 62,
Đắc Nông: 40
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
199
12-05Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai270
09-05Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc223
08-05TT Huế: 91,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
137
07-05TT Huế: 88,
Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
172
06-05Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 44
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
05-05Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 61
Trúng Ninh Thuận259
04-05Bình Định: 50,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 86
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
178
03-05Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
362
02-05Đắc Lắc: 65,
Quảng Nam: 28
Trúng Đắc Lắc170
01-05TT Huế: 40,
Phú Yên: 96
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
313
30-04TT Huế: 13,
Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 21
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
150
29-04Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng319
28-04Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai375
27-04Bình Định: 57,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
167
26-04Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
25-04Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 74
Trúng Đắc Lắc30
24-04TT Huế: 90,
Phú Yên: 89
Trúng TT Huế136
23-04TT Huế: 46,
Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 01
Trúng TT Huế,
Trúng Kon Tum
207

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *